Ochrana osobních údajů


Společnost Krotitelé SEO s.r.o. se sídlem Na Nivách 956/2, Praha 4 - Michle, 141 00 zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 209091, IČ: 01614029 (dále jen „společnost Krotitelé SEO“) za účelem informování zákazníků o ochraně jejich osobních údajů při používání internetové stánky www.ipobocka.cz vydává tyto podmínky Ochrany osobních údajů.

Krotitelé SEO shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány níže, a to pro své vlastní potřeby nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění obchodních smluv vzniklých při provozování internetových stránek ipobocka.cz nebo závazků provozovatele, které převzal při poskytování software, poskytování následných aktualizačních a inovačních licencí programů, pro rozvoj nabízených služeb, zdokonalení ovladatelnosti obchodu, zjednodušení procesu nákupu, informování atd.

Krotitelé SEO neshormažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd. Při uchovávání osobních údajů dodržujeme Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících.

Jaká osobní data shromažďujeme?

Krotitelé SEO shromažduje pouze data nutná k uskutečnění plnění kupní smlouvy uzavřené zákazníkem na internetových stránkách ipobocka.cz a jedná se o následující:
- Jméno a příjmení (u firmy obchodní jméno nebo firmu a IČ a DIČ)
- Fakturační adresa
- E-mail
- Telefon
- Datum narození (u fyzické osoby nepodnikající)

Prohlášení:
Krotitelé SEO se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející s internetovými stánkami ipobocka.cz bez souhlasu vlastníků těchto dat. SEO Expert a.s. se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze.

Pokud dojde k převodu vlastnických práv jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržovánim tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. listopadu 2010
Tyto podmínky vydává  SEO Expert a.s. nyní Krotitelé SEO s.r.o.


Vyléčím trápení

Vyléčím trápení

Pomůže vyřešit Vaše problémy. Svěřte se do naší péče.  Homeopatická, Psychologická a Astrologická...

Luxusní bazény

Luxusní bazény

Širokou nabídku luxusních bazénů pro Vás připravila iPobočka společnosti Waterair s.r.o. Nechte se...

Zhubněte natrvalo

Zhubněte natrvalo

Trápí Vás nadváha? Nevíte si rady s přebytečnými kily? Nechte si poradit na iPobočce...--

+

Dotazník


Uvažujete o zřízení služby iPobočka?

Odeslat