Ochrana osobních údajů


Společnost Krotitelé SEO s.r.o. se sídlem Na Nivách 956/2, Praha 4 - Michle, 141 00 zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 209091, IČ: 01614029 (dále jen „společnost Krotitelé SEO“) za účelem informování zákazníků o ochraně jejich osobních údajů při používání internetové stánky www.ipobocka.cz vydává tyto podmínky Ochrany osobních údajů.

Krotitelé SEO shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány níže, a to pro své vlastní potřeby nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění obchodních smluv vzniklých při provozování internetových stránek ipobocka.cz nebo závazků provozovatele, které převzal při poskytování software, poskytování následných aktualizačních a inovačních licencí programů, pro rozvoj nabízených služeb, zdokonalení ovladatelnosti obchodu, zjednodušení procesu nákupu, informování atd.

Krotitelé SEO neshormažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd. Při uchovávání osobních údajů dodržujeme Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících.

Jaká osobní data shromažďujeme?

Krotitelé SEO shromažduje pouze data nutná k uskutečnění plnění kupní smlouvy uzavřené zákazníkem na internetových stránkách ipobocka.cz a jedná se o následující:
- Jméno a příjmení (u firmy obchodní jméno nebo firmu a IČ a DIČ)
- Fakturační adresa
- E-mail
- Telefon
- Datum narození (u fyzické osoby nepodnikající)

Prohlášení:
Krotitelé SEO se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející s internetovými stánkami ipobocka.cz bez souhlasu vlastníků těchto dat. SEO Expert a.s. se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze.

Pokud dojde k převodu vlastnických práv jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržovánim tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. listopadu 2010
Tyto podmínky vydává  SEO Expert a.s. nyní Krotitelé SEO s.r.o.


Lyžování Krušné hory

Lyžování Krušné hory

Zima se nám hlásí. Je čas vyrazit na hory. Lyžování v Krušných horách se stává fenoménem. Kvalitně...

Financování hypotéky

Financování hypotéky

Peníze hýbou světem! Jak zvládnout platit dům, dovolené, školu a přitom nebýt štvancem? iPobočka Vás...

Zhubněte natrvalo

Zhubněte natrvalo

Trápí Vás nadváha? Nevíte si rady s přebytečnými kily? Nechte si poradit na iPobočce...--

+

Dotazník


Uvažujete o zřízení služby iPobočka?

Odeslat